We support Ukraine

Правила та умови надання послуг

Загальні положення

Ці правила надання послуг регулюють відносини між Виконавцем (постачальником послуг) - VPSNow, і кінцевим користувачем (вами). Оплата вами послуг Виконавця означає вашу згоду з цими правилами. Виконавець залишає за собою право внесення змін до цих правил шляхом публікації їх нової редакції на веб-сайті Виконавця. Якщо ви не згодні з будь-якими положеннями цих правил або внесеними змінами - ви повинні припинити користування послугами Виконавця.

Адміністрування

Якщо інше не узгоджено з Клієнтом в письмовій формі, Клієнт самостійно займається адмініструванням свого VPS сервера. Це означає, що він і тільки він виконує настройку ОС, займається встановленням додаткового ПЗ, самостійно вирішує всі виникаючі проблеми, створює та підтримує у актуальному стані резервні копії даних. Всі послуги адміністрування, в т.ч. консультації з адміністрування, надаються за окрему плату. Послуги системного адміністрування (в т.ч. консультації) є додатковими, в їх наданні може бути відмовлено без пояснення причин.

Обмеження відповідальності сторін

Користуючись послугами Виконавця, Клієнт приймає на себе будь-які пов'язані з цим ризики. Виконавець не надає користувачеві жодних інших гарантій, крім викладених у цьому документі. Зокрема, Клієнт згоден з тим, що Виконавцем не будуть розглядатися будь-які претензії, пов'язані з втратою прибутку, втратою ділової репутації, понесеними витратами, моральною шкодою.

Клієнт несе повну відповідальність за збереження паролів та іншої конфіденційної інформації. Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-які наслідки, що виникли внаслідок втрати паролів Клієнтом. Усі дії, які були вчинені з використанням паролю Клієнта, вважаються здійсненими Клієнтом.

Клієнт підтверджує своє розуміння того, що поза межами мережі ДЦ Виконавця він не може нести відповідальність за якість каналів зв'язку, включаючи швидкість передачі даних, пінг, мережеві затримки, втрати пакетів, правила маршрутизації, доступність окремих вузлів або підмереж, роботу інтернет-провайдерів чи дії третіх осіб та інші обставини, які не залежать від нього і можуть створювати перешкоди абоненту в користуванні наданими послугами. Зона відповідальності Виконавця обмежена виключно внутрішньою мережею ДЦ до точки сполучення з прямими магістральними провайдерами.

Послуги надаються Виконавцем "як є", що підразуміває відсутність будь-яких гарантій щодо внесення змін або усунення недоліків за вимогою Клієнтів. Зокрема, це стосується роботи використовуваних програмних продуктів (зокрема, ОС Microsoft Windows) з наявними в них недоліками та обмеженнями.

Контроль та перевірка контактної інформації Клієнтів

При оформленні замовлення VPS Клієнт зобов'язаний вказати правдиву та достовірну інформацію про себе (ПІБ, країну та місто фактичного знаходження, адресу електронної пошти та номер контактного телефону). У випадку, якщо Виконавцем буде встановлено, що зазначені дані не відповідають дійсності - користувачеві може бути відмовлено в подальшому наданні послуг без повернення сплачених коштів.

Протягом 12 годин після активації VDS сервера користувач зобов'язаний підтвердити зазначений при реєстрації номер телефону за допомогою системи автоматичної SMS перевірки. Сервери клієнтів, які не пройшли перевірку в установлений термін, будуть автоматично заблоковані до успішного її проходження. У разі, якщо перевірка телефону не була пройдена клієнтом протягом 7-ми днів після активації, VDS сервер буде видалений без повернення оплати.

З метою перевірки зазначених при оформленні замовлення даних, Виконавець має право вимагати, а Клієнт зобов'язаний надати підтверджувальні документи. Якщо запрошені документи не будуть надані протягом 7-ми днів з моменту запиту, або їх правдивість/приналежність клієнту не буде підтверджена достовірним способом, користувачеві буде відмовлено в подальшому наданні послуг без повернення сплачених коштів.

Інформаційні розсилки та сповіщення

При оформленні замовлення Клієнт погоджується на отримання інформаційних розсилок (в т.ч. новин), автоматичних сповіщень електронною поштою та SMS-повідомлень, пов'язаних з послугами Виконавця.

Виконавець не гарантує та не несе відповідальність за доставку зазначених розсилок, сповіщень та SMS-повідомлень.

Розрахунки та Оплата

Оплата послуг Виконавця здійснюється Клієнтом за системою попередньої оплати - Клієнт сплачує послуги заздалегідь, відповідно до виставлених рахунків або самостійно поповнює рахунок на необхідну суму.

У разі прострочки оплати рахунку більше ніж на 3 дні Клієнту буде виставлено штраф у розмірі 10% від суми простроченого рахунку, але не менше 1 євро.

VPS сервери, термін оплати яких минув, автоматично блокуються. Протягом 7-ми днів з моменту блокування користувач може подовжити такий VPS, після чого він автоматично розблокується і користувач зможе продовжити його використання.

Якщо протягом 7-ми днів з моменту блокування VPS не було подовжено, він буде автоматично видалений, а клієнту буде виставлено окремий рахунок за період, коли сервер був заблокований. Відновлення обслуговування (в т.ч. якщо клієнт оформляє нове замовлення або реєструється знову за іншими даними) можливе лише після погашення наявної заборгованості.

Вартість розблокування VPS сервера на 1 добу для надання можливості завантаження резервної копії даних становить 5 євро.

Клієнт зобов'язаний самостійно контролювати оплачений період та своєчасно продовжувати послуги. Виконавець не гарантує доставку поштових сповіщень на e-mail адресу Клієнта та не несе відповідальності за можливі збої в роботі поштової системи.

Виконавець не буде приймати жодні претензії щодо втрати даних, пов'язаних з видаленням серверів у зв'язку з заборгованістю за оплатою.

Виконавець гарантує можливість оплати послуг у євро за допомогою переказу SWIFT/SAPE або внутрішнього переказу в системі WISE. Курси обміну інших електронних валют встановлюються Виконавцем за його власним розсудом, виходячи з поточних курсів обміну на біржі та кон'юнктури ринку.

Виконавець не несе відповідальності за будь-які додаткові витрати, понесені Клієнтом при оплаті послуг (комісії платіжних систем, обмінних пунктів і т.д.).

VPSNOW залишає за собою право заблокувати всі VPS сервери (в т.ч. і оплачені) Клієнта, що має неоплачену заборгованість. При цьому оплачений період таких серверів зараховується незалежно від факту блокування. Після закінчення оплаченого періоду такі сервери будуть видалені в загальному порядку. Видалення VPS сервера або відмова в користуванні послугами не звільняє Клієнта від обов'язку погасити наявну заборгованість.

Зміна тарифного плану

Оновлення (перехід на більший тарифний план зі збереженням існуючих на сервері даних) можливо лише в разі наявності технічної можливості його виконання. У випадку відсутності такої можливості виконання оновлення буде відкладено до її з'явлення.

Мінімальна вартість доплати в разі проведення оновлення становить 5 євро.

Вартість переходу на тарифний план з меншою щомісячною вартістю (downgrade) становить 10 євро. Перехід здійснюється тільки після закінчення поточного оплаченого періоду, в разі переходу до кінця оплаченого періоду перерахунок не проводиться. Зміна конфігурації повинна бути технічно можливою.

Гарантія незмінності щомісячної вартості

Виконавець залишає за собою право змінювати щомісячну вартість послуг в будь-який час, шляхом публікації нових цін на веб-сайті. При цьому вартість вже оплачених VPS залишається незмінною протягом усього терміну їх оренди й не може бути змінена Виконавцем.

Розірвання договору за ініціативою клієнта

Клієнт може в будь-який момент відмовитися від послуг виконавця, створивши відповідне звернення в Особистому кабінеті і вказавши у ньому причину своєї відмови. Створення звернення про відмову від сервера є обов'язковою умовою розірвання договору. Якщо клієнтом не було створено звернення про відмову від сервера - він зобов'язаний оплатити всі рахунки, виставлені виконавцем, незалежно від того, скористався він наданням послуг або ні.

При досрочному розірванні договору за ініціативою клієнта - перерахунок не проводиться, гроші "за не використаний період" не повертаються.

Плата за закриття облікового запису

У разі відмови у обслуговуванні у зв'язку з порушенням правил надання послуг, з балансу облікового запису проводиться стягнення плати за закриття облікового запису, рівної залишку коштів.

Скасування замовлень і Політика повернення коштів

Всі платежі, які здійснює клієнт на користь виконавця, є безвідмінними й не підлягають поверненню, крім випадків тестового періоду або коли виконавець відмовляється надавати послуги, за які було здійснено цей платіж, якщо тільки така відмова не пов'язана з порушенням клієнтом цих правил.

Збереження даних на VPS серверах

В жодних обставинах виконавець не несе відповідальності за збереження даних на VPS сервері клієнта. Клієнт зобов'язаний регулярно самостійно створювати резервні копії всіх важливих для нього даних і слідкувати за їх актуальним станом. Резервні копії всіх важливих для нього даних клієнт зобов'язаний зберігати на своєму власному комп'ютері або зовнішньому носії. У разі збоїв у роботі дискової підсистеми або втрати даних VDS з інших причин, виконавцем буде виконано повторну установку VPS клієнта і надані нові дані доступу. Клієнт зобов'язується не пред'являти до виконавця ніяких претензій, пов'язаних з втратою даних, а також захистити виконавця від можливих позовів від третіх осіб.

Конфіденційність даних на серверах VPS

Виконавець гарантує конфіденційність даних (файлів), завантажених користувачем на його сервер VPS, що передбачає неможливість умисного передання або розголошення таких даних третім особам, або їх використання власними працівниками Виконавця, а також гарантію видалення всіх даних (файлів) користувача (включаючи наявні резервні копії) при видаленні його сервера VPS.

Дана гарантія не поширюється на випадки, коли доступ до даних був отриманий за допомогою доступу Клієнта до сервера VPS (наприклад, при взломі сервера VPS, крадіжці інформації за допомогою викраденого або отриманого шахрайством пароля Клієнта та інше), випадки вилучення інформації правоохоронними органами або інші випадки, коли у Виконавця з об’єктивних причин відсутні фактична можливість або правові підстави для забезпечення режиму конфіденційності.

Регулювання відносин з реселерами (перепродаж послуг)

1. Перепродаж послуг Виконавця (реселінг) без погодження з відділом роботи з клієнтами та оформлення партнерських відносин - заборонено.
2. Виконавець має право відмовити будь-якому клієнту у укладенні партнерської угоди без пояснення причин.
3. Клієнт, що уклав партнерську угоду щодо перепродажу послуг Виконавця (далі - "Реселер") несе повну відповідальність:
3.1. за всі дії, здійснені його клієнтами як свої власні;
3.2. по всіх своїх фінансових зобов'язаннях перед Виконавцем незалежно від його фінансових відносин з власними клієнтами;
4. Реселеру заборонено:
4.1. здійснювати свою діяльність таким чином, коли від цього може постраждати ділова репутація Виконавця;
4.2. публічно розголошувати будь-яку інформацію або внутрішню інформацію Виконавця, які стали йому відомі як партнеру, якщо така інформація може негативно позначитися на імідж, ділову репутацію Виконавця або може бути використана проти Виконавця;
5. Реселер зобов'язується:
5.1. проводити обов'язкову перевірку реєстраційних даних клієнтів, включаючи номери телефонів та паспортні дані;
5.2. контролювати дотримання правил надання послуг його клієнтам, вживати заходів щодо всіх встановлених йому відомих фактів їх порушення;
5.3. самостійно надавати своїм клієнтам технічну підтримку та консультації щодо роботи з серверами;
6. Реселер має право:
6.1. самостійно формувати свою цінову політику та регулювати відносини з клієнтами;
6.2. вимагати від Виконавця дотримання конфіденційності та нерозголошення відомостей про умови партнерських відносин;
6.3. на пріоритетну підтримку та обробку заявок відділом обслуговування клієнтів та технічною підтримкою Виконавця;
6.4. займатися пошуком та залученням нових клієнтів будь-яким доступним для нього способом, якщо при цьому не постраждає репутація Виконавця;
7. Виконавець зобов'язується:
7.1. дотримувати конфіденційність у відносинах з партнерами;
7.2. не втручатися в ділові відносини Реселера з його клієнтами;
7.3. не приймати та не обробляти будь-які заявки з технічних або фінансових питань від клієнтів Реселера безпосередньо;
7.4. Своєчасно повідомляти Реселера про всі зміни в правилах та порядку надання послуг;

Застосовне законодавство та територіальна підсудність

Усі правові відносини, а також можливі спори між Виконавцем та Клієнтом регулюються відповідно до законодавства України. Сторони домовилися про територіальну підсудність - всі виникаючі спори будуть розглядатися в Господарському суді Одеської області.

Умови та порядок обліку трафіку

1. У тарифному плані вказується загальний обсяг трафіку (об'єм передаваних по мережі даних), який надається Клієнту протягом календарного місяця зі швидкістю 100mbit/sec.
2. Трафік ототожнюється з календарним місяцем (з 1-го по 1-е число місяця), незалежно від розрахункового періоду оренди сервера.
3. Облік проводиться на підставі статистики відповідного мережевого інтерфейсу мастер-ноди, на якій розміщений віртуальний сервер.
4. В статистиці враховується весь мережевий трафік (вхідний + вихідний).
5. При перевищенні ліміту, доступ до сервера буде заблоковано до кінця місяця.
6. Розблокування здійснюється автоматично, з 1-го числа наступного місяця.
7. Додатковий трафік коштує 10 євро за 1 000 ГБ за умов щомісячної оплати. Місяць, у якому здійснюється замовлення, оплачується повністю, незалежно від дати замовлення.
8. Не потрібно дотримувати жодних відношень за трафік.
9. Клієнт зобов'язаний самостійно контролювати обсяг спожитого трафіку.

Заборонена діяльність

Заборонено використання послуг Виконавця в будь-яких незаконних цілях (у широкому сенсі) а також будь-яким іншим способом, який може мати негативні наслідки для Виконавця. Зокрема заборонено:

На основі своїх внутрішніх переконань, Виконавець має виняткове право визначати, що є порушенням, і самостійно приймати рішення про допустимість чи недопустимість будь-яких публікуваних матеріалів чи дій клієнта, їх відповідності цим правилам. Прийняте рішення є остаточним і обов'язковим до виконання, може бути оскаржене тільки в судовому порядку.

У випадку виявлення фактів порушень, Виконавець (виключно на свій розсуд) може заблокувати VPS-сервер клієнта до отримання пояснень та усунення порушень, вимагати від клієнта пройти процедуру ідентифікації, внести гарантійну передплату, сплатити штраф (стягнути збитки, понесені Виконавцем) або остаточно заблокувати VPS без повернення коштів.

За розблокування серверів, заблокованих за порушення правил, може стягуватися плата до 50 євро.

Співпраця з правоохоронними органами

Використання послуг Виконавця в незаконних цілях заборонено. У випадку використання Замовником VPS у будь-яких протиправних цілях виконавець залишає за собою право передати всі наявні у нього дані про Замовника постраждалій стороні та правоохоронним органам.

Відмова у обслуговуванні

Виконавець має право припинити надання послуг Замовнику без пояснення причин. При цьому виконавець зобов'язаний попередити Замовника не менше як за 3 дні та провести перерахунок з урахуванням сплаченого, але не використаного періоду (крім випадків відмови в обслуговуванні у зв'язку з порушенням цих правил). Замовники, яким було відмовлено у наданні послуг, більше не можуть користуватися послугами Виконавця.

У випадку, якщо Замовник, якому було відмовлено у наданні послуг, оформить нове замовлення і цей факт встановлено Виконавцем, то таке замовлення буде скасовано, а отримана за нього оплата не буде повернена.Редакція від 08.01.2014